Motivation Quotation......

Aku meminta kepada Tuhan setangkai bunga, segar, Ia beri kaktus berduri. Aku minta kupu-kupu diberinya-Nya ulat berbulu. Aku sedih dan kecewa. Namun kemudian, kaktus itu berbunga indah sekali dan ulat itupun menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Itulah jalan Tuhan, indah pada masaNYA! Tuhan tidak memberi apa yang kita harapkan. Tapi Dia memberi apa yang kita perlukan. Kadang kala kita sedih, kecewa dan terluka. Tapi jauh di atas segalanya Dia sedang mengatur yang terbaik dalam kehidupan kita.............................................

Tuesday, July 02, 2013

Ulasan artikel 2 dalam jurnal:Tema Sosial Media dan Web 2.0

Artikel kedua Artikel kedua ini juga diterbitkan oleh jurnal tempatan pada tahun 2011.Artikel ini lebih berorientasikan analisis kuantitatif memandangkan kaedah penyelidikan dalam artikel ini adalah berbentuk soal-selidik kepada 261 pelajar kolej swasta di Sabah.Di dalam artikel ini, penulis berjaya mengenalpasti tujuan penggunaan alat rangkaian sosial di kalangan pelajar iaitu bertujuan bersosial, bertujuan pendidikan dan berpotensi untuk tujuan pengajaran dan penmbelajaran. Bagi bahagian pengenalan dan pernyataan masalah dikupas kemas dan meyeluruh dalam konteks bidang internet dalam pendidikan.Seterusnya artikel ini juga berjaya mencapai objektif kajian dalam pengenalpastian tujuan penggunaan alat rangkaian sosial dan juga pandangan pelajar berkenaan hal itu. Metodologi kajian dan hasil kupasan analisis juga bagus dan menyeluruh bagi kesemua objektif yang ingin dicapai.Daripada artikel ini juga, kita dapat mengetahui bahawa berdasarkan kajian ini, generasi muda kususnya menyokong dan menerima alat rangkaian sosial yang mampu diketengahkan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.Walaubagaimanapun, seperti di artikel pertama, di dalam artikel ini juga terdapat rujukan yang ada dalam senarai rujukan namun tidak di'cite'kan di dalam artikel.

No comments: