Motivation Quotation......

Aku meminta kepada Tuhan setangkai bunga, segar, Ia beri kaktus berduri. Aku minta kupu-kupu diberinya-Nya ulat berbulu. Aku sedih dan kecewa. Namun kemudian, kaktus itu berbunga indah sekali dan ulat itupun menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Itulah jalan Tuhan, indah pada masaNYA! Tuhan tidak memberi apa yang kita harapkan. Tapi Dia memberi apa yang kita perlukan. Kadang kala kita sedih, kecewa dan terluka. Tapi jauh di atas segalanya Dia sedang mengatur yang terbaik dalam kehidupan kita.............................................

Monday, February 27, 2012

Sebuah buku selautan Ilmu (Bhgn 1)


Buku adalah bahan terpenting dalam kehidupan seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Terdapat kepelbagaian kegunaan mengikut kategori ilmu yang ditetapkan. Walaupun pada era ini, kewujudan bahan ilmiah dan maklumat hanya di hujung jari, namun, masyarakat masih memerlukan buku untuk pembelajaran sepanjang zaman. Buku merupakan pendokumentasian sesebuah manuskrip mahupun karya seseorang baik ilmiah mahupun bukan ilmiah. Buku juga selalunya dikaitkan dengan kunci pengetahuan. Bermula dengan proses pembacaan buku, seseorang itu akan mendapat maklumat. Kemudian proses pemahaman maklumat ditransformasikan pengetahuan berdasarkan konteks pengalaman seseorang itu sendiri. Pengetahuan ini boleh didefinisikan sebagai perolehan maklumat yang berasaskan pengalaman serta pemahaman dan pencernaan sesuatu maklumat yang diterima (Sulaiman, 2010). Manakala maklumat diperolehi daripada data yang telah diproses, samada sebagai fakta untuk membantu seseorang membuat keputusan dan juga informasi untuk mengukuhkan sebab seseorang itu untuk membuat keputusan (Sulaiman, 2010).

Proses pembangunan sahsiah seseorang individu juga bergantung kepada sejauh mana pemahaman dan penghayatan seseorang individu itu terhadap buku atau bahan bacaan yang difahami dan dihayati. Menurut laporan akhbar Utusan Malaysia, bertarikh 28 Mac 2010, bertajuk ‘Masa depan buku terletak pada kanak-kanak hari ini’, menunjukkan bahawa buku sememangnya amat signifikan bagi manusia untuk memahami apa yang dikatakan ilmu. Malah, ketidakwujuduan buku menjadikan sukar untuk melahirkan manusia yang bijak dan berpotensi dalam mencapai cita-cita seseorang. Hampir dua ratus tahun yang lalu, buku telah dilihat sebagai medium utama dalam pembangunan memberi kebebasan untuk manusia berfikir. Tambahan lagi, buku juga mampu menjadi perisai penting untuk memartabatkan generasi yang akan datang.

Selain daripada dikenali sebagai kunci pengetahuan, buku juga sering dikaitkan dengan jambatan pengetahuan. Ini bermaksud, buku diibaratkan sebagai penghubung antara seseorang yang tidak tahu kepada tahu sesuatu pengetahuan yang ingin diketahuinya. Sebagai contoh, buku motivasi yang mampu mengubah paradigma seseorang yang membaca dari seorang yang berpandangan negatif kepada seseorang yang mampu berpandangan postif. Begitu juga dengan buku tarbiah rohani, yang mampu menenangkan jiwa seseorang indvidu yang tertekan ataupun mengalami masalah. Melalui pembacaan buku, hati yang gelisah mampu menjadi tenang dan lebih positif dalam kehidupan.
Satu lagi contoh yang lebih spesifik tentang buku motivasi iaitu ’Bagaimana Memotivasi Pelajar : Teori, Konsep dan Kepentingan’ oleh Mohamad dan Hashim(2009), dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian seseorang pelajar. Motivasi amat penting dalam merangsang diri agar terus mengejar dan meraih kejayaan. Namun, tidak ramai yang tahu apa itu motivasi dalam erti kata yang sebenar. Di dalam buku ini juga turut menerangkan secara terperinci tentang kepentingan motivasi, teori-teori barat, motivasi dalam Islam, motivasi pelajar dan juga bagaimana menerapkan motivasi dalam diri.
Sesungguhnya dewasa ini. pertambahan buku tentang pembangunan diri dan pengurusan diri sangat mudah diperolehi di mana-mana kedai buku yang boleh dibeli di kedai buku mahupun secara atas talian. Walaubagaimanapun, semuanya tertakluk kepada jenis bahan bacaan yang dibaca. Pastikan bahan bacaan adalah yang bahan bacaan yang berkualiti tinggi dan mampu menjana ilmu kepada pembaca, bukan hanya hidangan ringan semata-mata seperti hiburan ataupun bahan-bahan bacaan yang tidak bermanfaat.

Sebagai contoh, sebuah buku yang dibaca antara yang terjual paling banyak di pasaran buat masa ini yang bertajuk ‘Senyumlah’ ditulis oleh Alatas (2011) sarat dengan mesej-mesej positif dalam mengharungi kehidupan yang penuh dengan cabaran dan dugaan. Buku ini turut menghuraikan kepentingan masalah dalam kehidupan dan juga peranan sabar dalam menghadapi masalah dalam kehidupan seharian. Bagi individu yang membaca buku tersebut akan tersentuh dan cuba berusaha untuk mempositifkan diri melalui penghayatan dam pemahaman yang menyeluruh bagi buku tersebut. Selain bahan motivasi dalam bentuk buku, dewasa ini, bahan berbentuk motivasi juga boleh diperolehi dengan mudah melalui teknologi web 2.0 seperti laman sosial Facebook, Blogs,Youtube dan juga aplikasi mobiliti seprti telefon pintar.

Buku pelajaran atau buku akademik bagi seseorang pelajar juga tidak kurang pentingnya. Buku teks serta modul nota kuliah sebagai contoh, seharusnya pelajar universiti secara spesfiknya perlu melihat kepentingan untuk memiliki buku bagi setiap kursus yang diambil. Antara kepentingan membeli buku teks atau nota kuliah ataupun buku bacaan tambahan, sudah pastinya pelajar tersebut mendapat gambaran yang lebih menyeluruh dan kepelbagaian contoh dalam buku teks yang disyorkan oleh pensyarah. Walaubagaimanapun masih terdapat segelintir pelajar universiti masih sukar untuk membeli buku dengan kepelbagaian alasan yang direka untuk menyelamatkan diri. Kerajaan Malaysia juga turut mengorak inisiatif terbaru dengan memberi insentif baucer 1Malaysia (Portal rasmi Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, 2012),  seorang RM200 kepada semua pelajar universiti samada pra-siswazah mahupun pasca- sisiwazah. Pemberian baucar 1Malaysia  kepada semua pelajar Malaysia termasuklah yang berada  di Tingkatan Enam, Matrikulasi, Asasi, Politeknik, universiti tempatan mahupun universiti swasta. Pemberian baucar 1Malaysia ini telahpun diumumkan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak ketika membentangkan Belanjawan 2012 (Portal rasmi Kementerian Kewangan Malaysia,2011). Para pelajar boleh menggunakan baucar tersebut bagi pembelian pelbagai bahan rujukan mengikut keutamaan seperti buku akademik, jurnal, majalah ilmiah dan peralatan pembelajaran. Ini menujukkan kerajaan Malaysia menyedari kepentingan buku ataupun bahan bacaan yang mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seseorang pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, bagi peringkat sekolah rendah dan menengah bawah, pihak kerajaan juga turut tidak lupa memberi bantuan kewangan kepada para ibubapa dengan sumbagan setiap pelajar RM100 (Kedai Rakyat 1Malaysia, 2012), dimana ibubapa juga boleh menggunakan wang tersebut untuk membeli buku latihan ataupun buku aktiviti tambahan kepada anak-anak. Memandangkan buku teks juga telah dibekalkan secara percuma kepada semua pelajar sekolah bantuan kerajaan tanpa mengambil kira latarbelakang kewangan ibubapa pelajar-pelajar sekolah berkaitan. Mengikut pengamatan penulis, bagi buku-buku latihan dan juga buku aktiviti ataupun buku tambahan bagi pelajar sekolah rendah mahupun menengah, harga yang ditawarkan adalah amat berpatutan dan mampu dimiliki oleh semua pelajar. Terpulang kepada ibubapa untuk menentukan jenis dan kualiti buku yang diperlukan bergantung kepada keperluan pelajar. Selain guru, ibubapa juga harus bekerjasama dalam proses pembelajaran dan pemahaman pelajar terutamanya selepas waktu sekolah. Buku dan pelajar juga amat penting, selain alat bantuan mengajar dan belajar yang lain. Adakalanya buku juga adalah kunci utama dalam pembelajaran di samping penglibatan pelajar itu sendiri dalam kelas. Tidak hairanlah adakalanya guru sanggup mendenda pelajar jika terdapat pelajar yang tertinggal buku yang perlu digunakan di dalam kelas.Ini menunjukkan betapa pentingnya buku dlam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam sesebuah kelas. Ini kerana, secara logiknya jika pelajar tersebut ketiadaan buku, keberkesanan pemahaman di dalam pembelajaran sedikit sebanyak akan tergugat dan membantutkan pemahaman pelajar itu tadi.

Begitu juga dengan ahli akademik, buku dan pensyarah tidak boleh dipisahkan. Tidak terkecuali guru, tenaga pengajar di institut kemahiran mahupun politeknik ataupun di semua institusi pengajian. Golongan pendidik ini boleh diibaratkan sebagai ‘sifu’ dalam bidang masing-masing. Mereka perlu memiliki kelulusan yang tertentu sebelum layak menjadi tenaga pendidik baik sebagai pensyarah,guru mahupun jurulatih. Untuk menjadi pensyarah universiti contohnya, seseorang individu sekurang-kurangnya perlu memilik ijazah sarjana. Untuk memiliki kelulusan setahap ini, individu itu perlu meghasilkan disertasi yang memerlukan rujukan daripada pelbagai bahan rujukan termasuklah kepelbagaian buku. Ini untuk memastikan pensyarah mampu melaksanakan lima bidang tugas utama yang sangat kompeten iaitu mengendalikan sesi kuliah iaitu pengajaran, menjalankan penyelidikan, menulis hasil penyelidikan, menyelia pelajar dan juga penglibatan dalam perundingan profesional (Zainal Abidin dan Ayudin(2009).

Bagi golongan pendidik ini, sebagai persediaan kepada pengajaran, buku amat diperlukan bagi tenaga pengajar sebagai melengkapi bahan pengajaran selain nota kuliah ataupun alat bantuan mengajar. Bagi ahli akademik, golongan ini juga harus lebih bergerak secara proaktif untuk menghasilkan buku mengikut kepakaran masing-masing dalam konteks nasional mahupun peringkat antarabangsa. Selain dapat mengembangkan kepakaran dan perkongsian pengetahuan kepada golongan sasaran, ahli akademik juga mampu mengasah kemahiran menulis seterusnya dapat meningkatkan penerbitan melalui hasil kerja penulisan. Antara matlamat yang boleh dicapai melalui penerbitan buku ini, perkongsian pengetahuan daripada pihak pakar kepada yang mencari pengetahuan tersebut dapat dihasilkan. Secara tidak langsung, penerbitan buku juga sebagai salah satu medium untuk membuktikan kepakaran sesorang ahli akademik, selain melalui proses penyelidikan mahupun perundingan.

Bagi novelis buku, mereka juga mampu membuat anjakan paradigma melalui mesej-mesej yang tersirat dan tersurat dalam penceritaan yang dinovelkan. Kebiasaannya novel lebih mengabstrakkan kisah kehidupan sesebuah keluarga, organisasi, masyarakat dan sebagainya. Penulisan novel juga memerlukan pengetahuan dan kemahiran menulis yang memerlukan kepada pembacaan novel berkaitan. Dalam penulisan novel, kebiasaannya, penulis mempunyai daya imaginasi yang agak tinggi, memandangkan novel biasanya dimulai dengan pendeskripsian situasi dengan keadaan yang difokuskan. Terdapat juga novel yang berjaya diadaptasikan menjadi filem dan drama dimana, sebelum dihasilkan drama mahupun filem, sesebuah novel perlu ditukar dalam bentuk skrip drama mahupun skrip filem. Tidak ketinggalan, pengarah drama mahupun pengarah filem juga memerlukan pembacaan buku mahupun apa jua bahan bacaan yang berkaitan sebelum menghasilkan produksi yang mantap.
Begitu juga dengan perilaku membaca. Tanpa membaca, seseorang itu tidak akan mampu mempunyai ilmu pengetahuan walaupun memiliki berjuta buah buku sekalipun.Membaca dan buku ibarat aur dengan tebing, bagaikan irama dengan lagu. Dimana sikap suka membaca menyumbang kepada kekuatan kepada sesiapa sahaja seterusnya kepada mana-mana bangsa mahupun sesebuah negara. Walaupun sesebuah negara tersebut dilengkapi dengan kekuatan sistem pertahanan mahupun sistem kewangan,  tanpa rakyat yang berpengetahuan, tidak mustahil negara itu akan terancam dengan kuasa-kuasa besar yang lain.
Kesedaran kerajaan dalam hal ini telahpun diimpelmentasikan hampir sedekad yang lalu, melalui Program NILAM (Nadi Ilmu Amalan Membaca) (Pengurusan Sumber Pendidikan, 2012) di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia. Program ini telah membuktikan semangat suka membaca dari peringkat sekolah rendah yang mampu menyumbang kepada individu yang berkebolehan dalam pelbagai sudut kemahiran. Pelbagai sudut kemahiran ini juga secara tidak langsung menyumbang kepada ketrampilan, kesahsiaan dan juga keperilakuan yang mulia. Semua aspek ini hasil dari pembacaan yang berkualiti dan penerapan nilai-nilai murni  yang berkesan dan mantap.
Bagi staf pula,  Kementerian Pelajaran Malaysia juga telah menggalakkan staf  untuk lebih minat dan membiasakan diri dengan tabiat suka membaca melalui kaedah latihan secara pembacaan menggantikan hari berkursus. Melalui kaedah ini, setiap staf secara tidak langsung dapat mempertingkatkan kemahiran mereka melalui pembacaan buku. Mereka perlu membaca, merekod dan mempersembahkan dapatan mereka. Buku yang dibaca pula perlu ada kaitan dengan bidang tugas semasa. Secara tidak langsung, program bermatlamat untuk memenuhi dasar latihan sekurang-kurangnya tujuh hari kursus dalam setahun bagi setiap staf kerajaan.
Selain itu , Kementerian Dalam Negeri juga turut mewajibkan semua staf Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) serta  pelatih Pusat Serenti terlibat dengan Kempen Galakan Membaca (Mzurs, 2010). Melalui kempen ini, matlamat untuk melahirkan pegawai AADK yang  lebih berwibawa dan berdedikasi semasa menjalankan tugas mereka serta lebih berinformasi serta  keyakinan kepada pelatih Pusat Serenti sebaik sahaja mereka keluar dari pusat latihan.- bersambung

Artikel@Esei ini mendapat tempat kedua di dalam Pertandingan Menulis Esei sempena Pesta Buku Utara 2012 di UUM (19hb-23hb Feb 2012) .Alhamdulillah........

Monday, February 20, 2012

Antara SCL dan Blended Learning

Kedua-duanya bagaikan irama dan lagu.Itu pendapat jujur saya.
Apa itu SCL?Student Centered Learning atau dalam istilah Melayu adalah Pembelajaran berpusatkan pelajar.Ia boleh dikendalikan melalui Case Study(contoh-contoh yang realiti bukan fantasi) mahupun Problem based(berasaskan masalah).....
Pendekatan ini antara tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan tahap keyakinan diri para pelajar semasa di dalam kuliah dan untuk mengelakkan mereka merasa boring dan mudah mengantuk. Matlamat lain adalah untuk meningkatkan juga tahap 'soft skill' pelajar itu sendiri.
Memang ini satu cabaran baik untuk para pelajar mahupun pensyarah itu sendiri.Mengapa? kerana sistem pendidikan di Malaysia ini sebenarnya sudah lama mengamalkan pendekatan pembelajaran berpusatkan pensyarah mahupun guru dan juga berorientasikan peperiksaan.Memang agak sukar untuk menuju ke arah anjakan paradima ini, namun jika semua pihak mempunyai nekad untuk berubah , tidak ada yang mustahil!!!!!!!!!!!!!!

Blended Learning merupakan gabungan pembelajaran bersemuka di kelas dan juga menggunakan teknologi elektronik(sumber-sumber pengajaran melalui teknologi pembelajaran elektronik(E-learning).Antara contoh konsep ini yang biasa dilakukan adalah kuiz atas talian, penerangan tugasan atas talian, waima perbincangan atau tutorial atas talian.Pentingnya disini, sejauh mana tahap penerimaan teknologi E-learning ini dioptimumkan oleh pihak pensyarah mahupun para pelajar.

Minggu ini adalah minggu pertama sesi perkuliahan di tempat penulis bekerja, sudah pasti rata-rata pensyarah sibuk memuat-naikkan(up oad) nota-nota kuliah di E-learning portal yang disediakan.Moga para pelajar meghargainya!!!!!!!!!!!!

Monday, February 13, 2012

Kepelbagaian tugas dan tanggungjawab.

Tinggal seminggu sahaja lagi, semester baru akan bermula.Persediaan untuk pengajaran di semester baru tidaklah sesempurna yang dijangkakan.Tugas pentadbiran dan penyediaan kertas kerja untuk menjalankan penyelidikan perlu diutamakan untuk minggu ini.Penulis akui, pengajaran juga merupakan salah satu tugas utama, namun keterbatasan masa mengekang penyediaan pengajaran dapat dilakukan dengan sebaik mungkin.Penulis yakin, ini senario biasa bagi seorang ahli akademik dek komitmen yang perlu dibahagikan seadil-adilnya kepada semua bidang tugas sebagai seorang ahli akademik itu sendiri.

Bagi yang tidak jelas bidang tugas ahli akademi biasanya merangkumi 5P;Pengajaran;Penyelidikan(Perundingan);Penulisan:Perundingan dan juga Pentadbiran(termasuk hanya menjadi AJK,mahupun Dekan hatta sekalipun).Dan ahli akademik tidak bercuti tatkala pelajar-pelajar universiti cuti semester, berbeza dengan pendidik di sekolah kebangsaan mahupun menengah, namun dewasa ini, pendidik juga tidak terkecuali dengan bebanan tugas yang sangat mencabar.

Berbalik kepada penulis, minggu ini lebih difokuskan kepada P kedua dan P kelima tadi(Penyelidikan dan juga Pentadbiran).Mujur juga penulis mempunyai pembantu penyelidik yang banyak membantu kerja-kerja penyelidikan. Pentadbiran? penulis bukan lah Dekan mahupun Ketua Jabatan, hanya sekadar memudahkan kerja dan melaksanakan perintah Dekan dan Ketua Jabatan, namun tugas itu turut memerlukan pembuatan keputusan dari penulis sendiri,dan perlu disempurnakan dalam masa yang agak singkat. Dalam hal ini, penulis harus bersikap profesional terutamanya jika ianya melibatkan hati dan emosi seseorang. Diharapkan penulis lebih banyak bersabar, lebih matang(cuba menjadi seorang yang 'ignorance') dan juga sentiasa bersikap telus dan hormat kepada orang samada dibawah mahu pun di atas.

Tuesday, February 07, 2012

Kalau namanya guru@pendidik................

Penulis terharu apabila mantan pensyarahnya  masih mengecam beliau walaupun sudah hampir 13 tahun lamanya selepas dia mengambil kursus di bawah pengajaran pensyarah itu  dan beliau bukan  pelajar yang top mahupun pelajar kegemaran pensyarah suatu tika dahulu,,,pelajar jenis pasif jugalah kiranya...Hari ini, penulis berpeluang menghadiri satu bengkel dimana penceramahnya adalah pensyarah beliau waktu peringkat pengajian sarjana muda di salah satu IPTA autonomi berbelas tahun lalu(penulis beranggapan lebih daripada 10 tahun memandangkan waktu pengajian beliau untuk ijazah pertama adalah di antara tahun 1998 hingga 2001). Kini mantan pensyarahnya adalah salah seorang Profesor di IPTA yang sama dan merupakan salah seorang ahli panel untuk geran ERGS bagi kategori sains komputer.....Itulah normanya...pendidik tidak pernah melupakan anak didiknya....Terima kasih Prof Dr Abdullah!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Monday, February 06, 2012

PERKONGSIAN MAKLUMAT

Selain blogs saya ini yang masih setahun jagung dalam peringkat perkongsian pengalaman dalam penyelidikan Phd mahupun sarjana, penulis berbesar hati untuk berkongsi satu lagi blogs yang banyak berkongsi tips dan strategi untuk menjalankan penyelidikan iaitu blog  Dr Othman Talib

Sunday, February 05, 2012

Techniques of Operations Research

Techniques of Operations Research

 • Linear Programming. Linear Programming (LP) is a mathematical technique of assigning a fixed amount of resources to satisfy a number of demands in such a way that some objective is optimized and other defined conditions are also satisfied.
 • Transportation Problem. The transportation problem is a special type of linear programming problem, where the objective is to minimize the cost of distributing a product from a number of sources to a number of destinations.
 • Assignment Problem. Succinctly, when the problem involves the allocation of n different facilities to n different tasks, it is often termed as an assignment problem.
 • Queuing Theory. The queuing problem is identified by the presence of a group of customers who arrive randomly to receive some service. This theory helps in calculating the expected number of people in the queue, expected waiting time in the queue, expected idle time for the server, etc. Thus, this theory can be applied in such situations where decisions have to be taken to minimize the extent and duration of the queue with minimum investment cost.
 • Game Theory. It is used for decision making under conflicting situations where there are one or more opponents (i.e., players). In the game theory, we consider two or more persons with different objectives, each of whose actions influence the outcomes of the game. The game theory provides solutions to such games, assuming that each of the players wants to maximize his profits and minimize his losses.
 • Inventory Control Models. It is concerned with the acquisition, storage, handling of inventories so as to ensure the availability of inventory whenever needed and minimize wastage and losses. It help managers to decide reordering time, reordering level and optimal ordering quantity.
 • Goal Programming. It is a powerful tool to tackle multiple and incompatible goals of an enterprise.
 • Simulation. It is a technique that involves setting up a model of real situation and then performing experiments. Simulation is used where it is very risky, cumbersome, or time consuming to conduct real study or experiment to know more about a situation.
 • Nonlinear Programming. These methods may be used when either the objective function or some of the constraints are not linear in nature. Non-Linearity may be introduced by factors such as discount on price of purchase of large quantities.
 • Integer Programming. These methods may be used when one or more of the variables can take only integral values. Examples are the number of trucks in a fleet, the number of generators in a power house, etc.
 • Dynamic Programming. Dynamic programming is a methodology useful for solving problems that involve taking decisions over several stages in a sequence. One thing common to all problems in this category is that current decisions influence both present & future periods.
  "The best thing about future is that it comes one day at a time. " - Abraham Lincoln
 • Sequencing Theory. It is related to Waiting Line Theory. It is applicable when the facilities are fixed, but the order of servicing may be controlled. The scheduling of service or sequencing of jobs is done to minimize the relevant costs. For example, patients waiting for a series of tests in a hospital, aricrafts waiting for landing clearances, etc.
 • Replacement Models. These models are concerned with the problem of replacement of machines, individuals, capital assets, etc. due to their deteriorating efficiency, failure, or breakdown.
 • Markov Process. This process is used in situations where various states are defined and the system moves from one state to another on a probability basis. The probability of going from one state to another is known. This theory helps in calculating long run probability of being in a particular state.
 • Network Scheduling-PERT and CPM. Network scheduling is a technique used for planning, scheduling and monitoring large projects. Such large projects are very common in the field of construction, maintenance, computer system installation, research and development design, etc. Projects under network analysis are broken down into individual tasks, which are arranged in a logical sequence by deciding as to which activities should be performed simultaneously and which others sequentially.
 • Symbolic Logic. It deals with substituting symbols for words, classes of things, or functional systems. It incorporates rules, algebra of logic, and propositions. There have been only limited attempts to apply this technique to business problems; however, it is extensively used in designing computing machinery.
 • Information Theory. It is an analytical process transferred from the electrical communications field to operations research. It seeks to evaluate the effectiveness of information flow within a given system and helps in improving the communication flow.

Some problems that can be analyzed by operations research approach are classified as follows:

1. Finance, Budgeting and Investments
 • Credit policy analysis.
 • Cash flow analysis.
 • Dividend policies.
 • Investment portfolios.
2. Marketing
 • Product selection, timing, etc.
 • Advertising media, budget allocation.
 • Number of salesman required.
 • Selection of product mix.
3. Purchasing, Procurement and Exploration
 • Optimal buying and reordering.
 • Replacement policies
4. Production Management
 • Location and size of warehouses, factories, retail outlets, etc.
 • Distribution policy.
 • Loading and unloading facilities for trucks, etc.
 • Production scheduling.
 • Optimum product mix.
 • Project scheduling and allocation of resources.
5. Personnel Management
 • Selection of suitable personnel.
 • Recruitment of employees.
 • Assignment of jobs.
 • Skills balancing.
6. Research and Development
 • Project selection.
 • Control of R&D projects.
 • Reliability and alternative design.
SOURCE  : http://www.universalteacherpublications.com/univ/ebooks/or/index1.htm
                   http://www.universalteacherpublications.com/univ/ebooks/or/Ch1/techniq.htm